Schemacoaching

.

Wat is schemacoaching

Schemacoaching helpt je authenticiteit, zelfreflectie en verbondenheid met anderen te verbeteren. Schemacoaching is een integratieve vorm van coaching, waarin inzichten en interventies uit de cognitieve gedragstheorie, cliëntgerichte theorie, pycho-dynamische theorie en gehechtheidstheorie zijn verwerkt. 

Wat is een schema? 

Een schema is een mentaal beeld van jezelf en je relatie met anderen. Schema's zijn samengesteld uit herinneringen, lichamelijke sensaties, emoties en cognities. Het schema functioneert als een informatieverwerkingsstructuur en creëert herhalende patronen van denken, voelen en gedragen. Schema's kunnen in alle levensdomeinen worden geactiveerd. 
Op het werk kan een schema worden geactiveerd in de collegiale relatie. Voor je gevoel kan de werksituatie gelijkenis vertonen met gebeurtenissen uit het verleden. Het resultaat is dat je gaat denken, voelen en doen volgens het schema. 

Emotionele kernbehoeften 

Een schema ontwikkelt zich wanneer niet aan emotionele kernbehoeften wordt voldaan. Emotionele kernbehoeften zijn: 
Verbondenheid met anderen (inclusief veiligheid, stabiliteit, koestering en acceptatie) 
Autonomie, competentie en een gevoel van identiteit 
Zelfexpressie , behoeften en emoties uiten 
Spontaniteit en spel 
Realistische grenzen en zelfbeheersing 

Wanneer niet aan deze behoeften wordt voldaan, worden schema's in gang gezet die leiden tot disfunctionele levens- en werkpatronen.